Tradisjonelle og moderne byggemetoder

Bybroen Bygg AS er opptatt av det kvalitetsmessige i tømrerfaget. Det betyr å ta vare på gamle byggeskikker samtidig som ny kunnskap om byggemetoder og materialvalg brukes i det daglige virket. Med presisjon og faglig dyktighet utfører vi alle tømrertjenester.

Oppføring av boliger, hytter, garasjer og boder

Har du planer om å bygge nytt hus, hytte eller garasje? Drømmer du om vinterhage eller paviljong? Vi kan hjelpe deg med alle nybygg. Vi utfører et arbeid som er en tømrermester verdig – alltid i tråd med forskriftene og et resultat du garantert blir fornøyd med. Med god kunnskap om både nye og gamle byggeskikker kan vi oppføre akkurat ditt drømmehus, enten det er tradisjonelt eller moderne.

Referanseprosjekt - Vinterhage

Oppføring av tilbygg

Ny veranda eller utvide boligen? Har du alltid drømt om en stor terrasse eller større kjøkken?  Bybroen Bygg AS oppfører alle typer tilbygg.

Ettersom tilbygg skal inkluderes i en eksisterende bygning, er kunnskap om ulike materialer og byggeskikker nødvendig. Bybroen Bygg AS har innsikt i gamle byggemetoder. Skal jobben utføres på en eldre bolig, sørger vi for at tilbygget står i stil med den opprinnelige bygningen og ikke forringer den antikvariske verdien.

Referanseprosjekt - Rehabilitering og tilbygg på enebolig på Vikhammeråsen

Utskifting av tak, vinduer og etterisolering 

Ved tegn på råte eller skade er det ofte billigere å skifte ut vinduene enn å reparere. Dagens vinduer er også bedre isolert enn vinduer produsert for noen tiår siden. Utskifting av vinduer kan derfor redusere strømutgiftene samtidig som det bidrar til bedre støy- og varmeisolering av boligen.

Er det fukt i taket eller har takstein begynt å løsne? Da er det på høy tid å legge nytt tak. Utskifting av tak er en god investering, men bør utføres av håndverkere med kompetanse og erfaring. Taket beskytter huset og må tåle vær og vind, samtidig som materialvalg og montering må tilpasses bygningen.

Bybroen Bygg AS har innsikt i gamle og nye bygg, og skifter ut tak og vinduer på alle typer boliger.

Er gulvene kalde og vinduene trekkfulle? Holder ikke boligen på varmen? Etterisolering er positivt for både innemiljø og lommebok. Det senker strømutgiftene og bidrar til et mer behagelig inneklima. Mange eldre boliger har dårlig isolasjon, men også boliger bygget i dag kan ha godt av etterisolering, for forskriftene angir minimumskrav. Kontakt Bybroen Bygg AS for etterisolering!

Referanseprosjekt  - Utskifting av tak og etterisolering

Alt innen legging av golv og annen innvendig oppussing

Er trappene gamle og slitte? Har gulvet skjemmende riper og hakk? Ønsker du å pusse opp hele eller deler av boligen? Det kan lønne seg å overlate oppussingen til profesjonelle. Da unngår du frustrasjoner samtidig som boligens verdi stiger med dokumentert faglig håndverk. Bybroen Bygg AS utfører alt fra bygging av trapper og legging og sliping av gulv, til komplekse oppussingsarbeider.

Referanseprosjekt - Oppussing av gammel trapp – nye trinn og opptrinn

Oppussing av bad

Har du planer om å rehabilitere hele huset eller pusse opp badet? Bybroen Bygg AS har god erfaring med rehabilitering av bad i alle typer boliger. Vi har et stort kontaktnett av dyktige håndverkere og samarbeider blant annet med Værnes Rør AS. Det gjør at vi kan påta oss større rehabiliteringsjobber som inkluderer oppussing av bad og andre våtrom.

Adresse: Otto Skirstads veg 13, 7022 Trondheim
E-post: post@bybroenbygg.no
Telefon: 483 18 271

Enestående håndverk i hver tomme